ORGANIZATORI:

Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

PREDAVAČI:

Voditelj tečaja: doc. dr. sc. Mario Habek

Predavači:

Mario Habek, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, KBC Zagreb
Jelena Drulović, Klinički Centar Srbije, Klinika za neurologiju
Tatjana Pekmezović, Klinički Centar Srbije, Klinika za neurologiju
Alenka Horvat Ledinek, UKC Ljubljana
Mike P. Wattjes, Hannover Medical School, Dept. of Neuroradiology
Vesna Brinar, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Poliklinika Cortex
Vanja Bašić Kes, KBC Sestre milosrdnice
Barbara Barun, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, KBC Zagreb
Tereza Gabelić, KBC Zagreb
Ivan Adamec, KBC Zagreb

UVODNA RIJEČ:

Zadovoljstvo nam je još jednom Vas pozvati na poslijediplomski tečaj Algoritam liječenja multiple skleroze. Ovaj put osvrnut ćemo se na novosti u liječenju bolesnika s primarno-progresivnim oblikom MS-a, kako planirati trudnoću uz MS te kako provoditi liječenje trudnica koje boluju od MS-a, kako dugoročno pratiti bolesnike koji primaju terapiju koja mijenja tijek bolesti (DMT) te kako liječiti bolesnika s MS-om i komorbiditetima. Tečaj zahtjeva aktivnu participaciju sudionika kroz prikaze slučajeva povezanih s četiri navedene teme.
Glavni obrazovni cilj tečaja je pomoću medicine temeljene na dokazima, primjerima iz kliničke prakse te kroz diskusiju s ekspertima u području MS-a pružiti polaznicima teoretska i praktična znanja za učinkovito i cijelovito zbrinjavanje bolesnika s multiplom sklerozom.

PROGRAM:

Uvodno predavanje
09:00-09:30 Multipla skleroza: opterećenje komorbiditetima – Tatjana Pekmezović

Dugoročno praćenje bolesnika na lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti
09:30-09:50 Dugoročno praćenje bolesnika na oralnoj terapiji – Tereza Gabelić
09:50-10:10 Dugoročno praćenje bolesnika koji se liječe s monoklonskim protutijelima – Alenka Horvat Ledinek, UKC Ljubljana
10:10-10:30 The importance of the MRI in the follow-up of patients on DMTs – Mike Wattjes
10:30-11:30 Prikazi slučajeva i diskusija – Moderator: Milica Komšo
11:30-11:50 Kava

Kako liječiti trudnu bolesnicu s multiplom sklerozom?
11:50-12:10 Kako planirati trudnoću kod osobe s MS-om? – Jelena Drulović
12:10-13:10 Prikazi slučajeva i diskusija – Moderator: Ines Lazibat
13:10-14:10 Ručak

Primarno-progresivna mulipla skleroza
14:10-14:30 Kako prepoznati bolesnika s primarno progresivnom multiplom sklerozom – Vesna Brinar
14:30-14:50 Novosti u liječenju primarno progresivne multiple skleroze – Mario Habek
14:50-15:50 Prikazi slučajeva i diskusija – Moderator: MeriMatijaca
15:50-16:20 Kava

Kako liječiti bolesnika s multiplom sklerozom i komorbiditetima?
16:20-16:40 Kako liječiti bolesnika s multiplom sklerozom i psihijatrijskim komorbiditetom? – Barbara Barun
16:40-17:00 Kako liječiti bolesnika s multiplom sklerozom i kardiovaskularnim komorbiditetom? – Ivan Adamec
17:00-17:20 Kako liječiti bolesnika s multiplom sklerozom i drugom autoimunom bolesti? – Vanja Basic Kes
17:20-18:20 Prikazi slučajeva i diskusija – Moderator: Tea Mirošević Zubonja

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Pristupnice dostaviti na:

Ostale napomene:

Edukacijski centar KBC-a Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

02. veljače 2018.

700,00 Kn

HR8423400091110024619

15204 s naznakom “kotizacija za tečaj Algoritam liječenja multiple skleroze”

Također, molimo vas da po uplati kotizacije pošaljete potvrdu iste na e-mail adresu mszagreb@mail.com.