ALGORITAM LIJEČENJA MULTIPLE SKLEROZE

ALGORITAM LIJEČENJA MULTIPLE SKLEROZE

ORGANIZATORI: Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb VRSTA TEČAJA: Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije PREDAVAČI: Voditelj tečaja: doc. dr. sc. Mario Habek Predavači: Mario Habek, Sveučilište...
ALZHEIMEROVA BOLEST U KLINIČKOJ PRAKSI

ALZHEIMEROVA BOLEST U KLINIČKOJ PRAKSI

ORGANIZATORI: Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilištu Zagrebu i KBC-a Zagreb Referentni centar Ministarstva zdravstva za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi Centar za...