PALIJATIVNA MEDICINA U NEUROLOGIJI

PALIJATIVNA MEDICINA U NEUROLOGIJI

ORGANIZATORI: ORGANIZATORI Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Klinika za neurologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju Hrvatsko...
Neuropatije koje možemo izliječiti

Neuropatije koje možemo izliječiti

ORGANIZATORI: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a, Hrvatsko neurološko društvo...