III. Hrvatski kongres “Dileme u neurologiji”

Osobita nam je čast i iskreno zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na 3. Hrvatski kongres “Dileme u neurologiji” s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u razdoblju od 17. – 21. listopada 2012. u Šibeniku.
Sretni smo što je navedeni kongres prerastao u tradicionalni hrvatski znanstveni skup, za koji nam je glavni pokretač neprekidan napredak neuroznanosti, donoseći s jedne strane mnoštvo novih spoznaja, ali istovremeno i sve više dilema – kako u dijagnostičkom tako i u terapijskom smislu. Rješenje navedenih dilema moguće je jedino kroz zajednička promišljanja i izmjene iskustava.
Upravo je zato kongres “Dilema” prvenstveno koncipiran više kao skup diskusija i radionica, okruglih stolova i foruma, ne zanemarujući istovremeno visoku profesionalnu i znanstvenu razinu, uz pomoć i svjetski priznatih stručnjaka navedenih područja. Vjerujemo da će nam i ovaj kongres “Dilema”, kroz bogat i zanimljiv stručno-znanstveni program, pružiti konstruktivne smjernice za našu kliničku praksu. Stoga Vas pozivamo da nam se pridružite u  stručnom radu, ali i ugodnom druženju u prelijepom Šibeniku.

Prof. dr. sc. Sanja Hajnšek
Predsjednik Organizacijskog odbora
3. Hrv. kongresa “Dileme u neurologiji”

Pod pokroviteljstvom:
Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje grada Zagreba

Organizatori Kongresa:
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za epilepsiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za intenzivnu neurologiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za demijelinizacijske bolesti SŽS-a
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Hrvatsko neurološko društvo – Sekcija za intenzivnu neurologiju HLZ-a
Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ-a
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju HLZ-a

Predsjednik Organizacijskog odbora:
Sanja Hajnšek

Dopredsjednik Organizacijskog odbora:  
Zdravka Poljaković

Članovi Organizacijskog odbora:
Ervina Bilić, Ivan Bielen, Marija Bošnjak Pašić, Silva Butković Soldo, Mario Habek,Nataša Klepac, Darija Mahović Lakušić, Branko Malojčić, Vesna Matijević, Zoran Mitrović, Sibila Nanković, Vesna Nesek Mađarić, Željka Petelin Gadže, Damir Petravić, Maja Relja, Svjetlana Šupe, Srđana Telarović, Marija Žagar.

Počasni Organizacijski odbor:
Igor Antončić, Silvio Bašić, Vanja Bašić Kes, Ivo Lušić.

Lokalni Organizacijski odbor:
Anka Aleksić-Shihabi, Ankica Skorić-Burazer, Joško Guina, Dragutin Belamarić, Sandra Celić-Bunikić, Alen Gulin, Bojan Gardijan.

“Dileme u neurologiji”

 1. Epilepsije
 2. Ekstrapiramidne bolesti
 3. Kognitivna neurologija i heredodegenerativne bolesti
 4. Cerebrovaskularne bolesti
 5. Neuromuskularne bolesti
 6. Demijelinizacijske bolesti
 7. Spinalne bolesti
 8. Intenzivna neurologija
 9. Neurorehabilitacija
 10. Neurootologija
 11. Neurološki forum – Plenarna sjednica – Dileme u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Branimir Anić, Zagreb, Hrvatska
Igor Antončić, Rijeka, Hrvatska
Ranka Baraba, Zagreb, Hrvatska
Ante Barada, Zagreb, Hrvatska
Bruno Baršić, Zagreb, Hrvatska
Vanja Bašić Kes, Zagreb, Hrvatska
Ivan Bielen, Zagreb, Hrvatska
Nenad Bogdanović, Stockholm, Švedska
Marijana Braš, Zagreb, Hrvatska
Vesna Brinar, Zagreb, Hrvatska
Silva Butković Soldo, Osijek, Hrvatska
Mira Bučuk, Zagreb, Hrvatska
Hrvoje Budinčević, Zagreb, Hrvatska
Branimir Cerovski, Zagreb, Hrvatska
K. Ray Chaudhuri, London, UK
Darko Chudy, Zagreb, Hrvatska
Denis Čerimagić, Dubrovnik, Hrvatska
Ivan Dubroja, Krapinske Toplice, Hrvatska
Gordan Džamonja, Split, Hrvatska
Veljko Đorđević, Zagreb, Hrvatska
Igor Filipčić, Zagreb, Hrvatska
Zdravko Heinrich, Zagreb, Hrvatska
Velimir Išgum, Zagreb, Hrvatska
Goran Ivkić, Zagreb, Hrvatska
Antonia Jakovčević, Zagreb, Hrvatska
Antonio Juretić, Zagreb, Hrvatska
Ludwig Kappos, Basel, Švicarska
Marijan Klarica, Zagreb, Hrvatska
Lana Kovač, Zagreb, Hrvatska
Sanja Kovačić, Zabok, Hrvatska
Ines Lazibat, Zagreb, Hrvatska
David Leppert, Basel, Švicarska
Arijana Lovrenčić Huzjan, Zagreb, Hrvatska
Siniša Maslovara, Vukovar, Hrvatska
Meri Matijaca, Split, Hrvatska
Ninoslav Mimica, Zagreb, Hrvatska
Dinko Mitrečić, Zagreb, Hrvatska
Charbel Mounayer, Limoges, Francuska
Goran Mrak, Zagreb, Hrvatska
Anamarija Mrđen, Zadar, Hrvatska
David Ozretić, Zagreb, Hrvatska
Josip Paladino, Zagreb, Hrvatska
Goran Pavliša, Zagreb, Hrvatska
Olivio Perković, Rijeka, Hrvatska
Ratimir Petrović, Zagreb, Hrvatska
Slaven Pikija, Maribor, Slovenija
Marko Radoš, Zagreb, Hrvatska
Milan Radoš, Zagreb, Hrvatska
Aleksandra Roglić, Zagreb, Hrvatska
Krešimir Rotim, Zagreb, Hrvatska
Tomislav Sajko, Zagreb, Hrvatska
Tatjana Samardžić, Zagreb, Hrvatska
Dieter Schmidt, Berlin, Njemačka
Osman Sinanović, Tuzla, BiH
Marin Stančić, Zagreb, Hrvatska
Dubravka Šepić-Grahovac, Rijeka, Hrvatska
Vesna Šerić, Zagreb, Hrvatska
Hrvoje Šošić, Zagreb, Hrvatska
Viktor Švigelj, Ljubljana, Slovenija
Svetlana Tomić, Osijek, Hrvatska
Zlatko Trkanjec, Zagreb, Hrvatska
Lidija Tuškan-Mohar, Rijeka, Hrvatska
Vesna Vargek Solter, Zagreb, Hrvatska
Anton Vladić, Zagreb, Hrvatska
Miroslav Vukić, Zagreb, Hrvatska
Patrick Vermersch, Lille, Francuska

Datum održavanja kongresa:
17.- 21. listopada 2012.

Mjesto održavanja kongresa:
Solaris Resort Hotels, Hotel “Ivan”, Šibenik

Rezervacija smještaja:
Preko putničke agencije:
Ulix d.o.o. Miramarska cesta 26, 10 000 Zagreb
Rezervacija smještaja vrši se isključivo pismenim putem preko priloženog prijavnog obrasca.
Obrazac preuzeti s ovoga linka: Prijavni obrazac
Ispunjeni prijavni obrazac poslati na / Filled reservation form send to
e-mail: dilemenrl2012@ulixtravel.com

Službeni jezik kongresa: hrvatski i engleski

Tajnica Kongresa – kontakt osoba:
Aleksandra Novosel
KBC Zagreb, Klinika za neurologiju
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Email: dilemenrl2012@net.hr
Kontakt za putničku agenciju:
g. Tomislav Trtanj
Tel: +385 1 6410 939
e-mail: dilemenrl2012@ulixtravel.com

Telefon: +385 1 2388310  fax: +385 1 2376021

Registracija i prijava sažetaka:
Web adresa: www.neuroloskikongresi-tecajevi.com
e-mail: dilemenrl2012@ulixtravel.com
Prijava sudionika
Prijava sažetaka

Sažeci: molimo poslati na adresu Tajnice kongresa u elektronskom obliku do 01.09.2012. god.
Posteri: molimo poslati na adresu Tajnice kongresa u elektronskom obliku
Posteri će se prezentirati u e-obliku u trajanju od 3-5 minuta.
Informacije o stipendijama EAYNT molimo vidjeti na www.eaynt.org

Do 15.6 Do 15.10. Na Kongresu Specijalizanti Jedan dan Kongresa Osobe u pratnji
1800 kn 2000 kn 2200 kn 1000 kn 1000 kn 1200kn

Kotizacija za kongres “Dileme u neurologiji”  obuhvaća pristup svim predavanjima, kongresni
materijal, stanke za kavu, domjenak dobrodošlice, disco večer i svečanu večeru.

Uplata:
Ulix d.o.o. Miramarska cesta 26, 10 000 Zagreb
Kontakt osoba: g. Tomislav Trtanj
Tel: +385 1 6410 939
e-mail: dilemenrl2012@ulixtravel.com