DOPLER U NEUROLOGIJI

DOPLER U NEUROLOGIJI

ORGANIZATORI: Program u PDF-u HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET i KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “SESTRE MILOSRDNICE” KLINIKA ZA NEUROLOGIJU Referentni centar za neurovaskularne poremećaje Referentni centar za...
PALIJATIVNA MEDICINA U NEUROLOGIJI

PALIJATIVNA MEDICINA U NEUROLOGIJI

ORGANIZATORI: ORGANIZATORI Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Klinika za neurologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju Hrvatsko...
PRAKTIČAN PRISTUP BOLESNIKU S DEMENCIJOM

PRAKTIČAN PRISTUP BOLESNIKU S DEMENCIJOM

Vaskularni kognitivni poremećaji, vaskularna demencija i Alzheimerova bolest ORGANIZATORI: Sveučilište u Zagrebu Medicinki fakultet Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine Klinika za neurologiju Referentni centar Ministarstva zdravlja...