DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA MULTIPLE SKLEROZE

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA MULTIPLE SKLEROZE

ORGANIZATORI: Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu KBC-a Zagreb VRSTA TEČAJA: Poslijediplomski tečaj trajnog medicinskog usavršavanja I. kategorije Voditelj tečaja: Doc dr. sc. Mario Habek UVODNA RIJEČ: Poštovane kolegice i kolege, Čast...
PRAKTIČAN PRISTUP BOLESNIKU S DEMENCIJOM

PRAKTIČAN PRISTUP BOLESNIKU S DEMENCIJOM

Frontemporalna demencija i Alzheimerova bolest ORGANIZATORI: Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i...