SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Klinika za neurologiju KBC Zagreb
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET)
Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ)

organiziraju

poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije

PARKINSONOVA BOLEST I UMJETNOST

Voditeljica tečaja

Prof. dr. sc. Srđana Telarović

PROGRAM