Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurologiju
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatsko neurološko društvo
Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju

organiziraju poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja

„Epileptički status“

29. svibnja 2018.

Multimedijska dvorana, Etno selo Mirnovec, Samobor.

>>POROGRAM TEČAJA<<