ORGANIZATORI:

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU, KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“
KATEDRA ZA NEUROLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

UVODNA RIJEČ:

Glavne teme Simpozija bit će terminologija i klasifikacija funkcionalnih neuroloških poremećaja, klinička slika i dijagnostika funkcionalnih poremećaja u neurološkoj praksi, te terapijske mogućnosti.

KONTAKT:

neurologija.klinika.kbsd@gmail.com

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

Ostale napomene:

Predavaonica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

24. ožujka 2018. godine

Nema

Simpozij se boduje sukladno Pravilniku Hrvatske liječničke komore.