ORGANIZATORI:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
i
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “SESTRE MILOSRDNICE”
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Referentni centar za neurovaskularne poremećaje
Referentni centar za glavobolje
Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli
Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku
Ministarstva zdravstva RH

PROGRAM TEČAJEVA

VRSTA TEČAJA:

TEČAJEVI I. KATEGORIJE S INDIVIDUALNOM EDUKACIJOM

Predavači:

Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes
Akademkinja Vida Demarin
Prof. dr sc. Hrvoje Čupić
Prof. dr sc. Zlatko Trkanjec
Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
Prof. dr sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak
Prof. dr sc. Tomislav Breitenfeld
Prof. dr sc. Diana Muačević-Katanec
Doc. Dr sc. Dijana Zadravec
Prof. dr sc. Branko Malojčić
Prof. dr Diana Delić Brkljačić
Prim. dr sc. Irena Martinić Popović
Prof. dr Ivo Lovričević
Prim. Dr sc. Marijana Bosnar Puretić
Prof Dr sc. Vinko Vidjak
Dr. sc. Saša Schmidt
Prof. dr Iris Zavoreo
Doc. dr Marina Roje Bedeković
Doc. dr sc. Janja Pretnar Oblak
Dr Vladimir Kalousek
Dr Mislav Budišić
Prof. dr sc. Krešimir Rotim
Dr sc. Marta Borić
Doc. Dr sc. Vlasta Đuranović
Dr Branimir Čulo
Prim. Dr sc. Višnja Supanc

UVODNA RIJEČ:

Pozivamo Vas na tečajeve iz neurosonologije koje ćemo održati u ožujku 2018. Radi se o dva tečaja, jedan iz obojenog doplera u ispitivanju ekstraknijske cirkulacije, a drugi o novijim mogućnostima u ispitivanju intrakranijske cirkulacije. Navedeni poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja liječnika su tečajevi prve kategorije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora za neurovaskularne poremećaje.

Tečajevi s individualnom edukacijom su u skladu s pravilnikom HDUMB i Hrvatske liječeničke komore, te omogućuju osposobljenost za pojedine dijagnostičke postupke i za dobivanje licence za rad. Tečajevi su namijenjeni neurolozima, internistima, kardiolozima, infektolozima, neuropedijatrima, radiolozima, vaskularnim kirurzima i anesteziolozima.

Tečajevi prve kategorije će se održavati u KBC “Sestre milosrdnice” u Zagrebu, Vinogradska 29, predavanjima i videoprezentacijama. Nakon toga se nastavlja individualna edukacija pod vodstvom mentora. Potrebno je voditi dnevnik nalaza, a provjera znanja se vrši ispitom, mjesec dana nakon završetka tečaja i obavljenih pregleda. Ispit se sastoji od testa, praktičnog rada i analize slike.

Svaki tečaj je bodovan prema pravilniku HLK i s 5.9 bodova ECST Medicinskog fakulteta u Zagrebu, što nakon položenog ispita, omogućuje samostalno vršenje ultrazvučnih pregleda.

PROGRAM:

OBOJENI DOPLER EKSTRAKRANIJSKE MOŽDANE CIRKULACIJE

Ponedjeljak 5. ožujka 2018.
9.00-9.15 Pozdravni govor – Prof. dr sc. Vanja Bašić Kes
9.15-9.45 40 godina doplerske dijagnostike u neurologiji – Akademkinja Vida Demarin
9.50-10.35 Patoanatomske i patohistološke promjene mozga i moždane cirkulacije – Prof. dr sc. Hrvoje Čupić
10.45-12.15 Anatomija i fiziologija moždane cirkulacije – Prof. dr sc. Zlatko Trkanjec
12.30-13.15 Obojeni dopler – osnovni parametri slike i artefakti – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
13,30-15 Primjena ultrazvuka u neuropedijatriji – Prof. dr sc. Vlatka Mejaški-Bošnjak

Utorak 6. ožujka 2018.
9.00-9.45 Klasifikacija moždanog udara – Prof. dr sc. Tomislav Breitenfeld
9.50-10.35 Obojeni dopler karotidnih arterija–izvođenje pretrage, uredni nalazi, power dopler – prof. dr Arijana Lovrenčić-Huzjan
10.40-11.25 Obojeni dopler karotidnih arterija – patološki nalazi: vrste plakova, stupnjevi stenoze, morfologija plaka – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
11.35-12.20 Trodimenzionalni ultrazvuk ekstrakranijske cirkulacije – Akademkinja Vida Demarin
12.45-13,30 Kriptogeni moždani udar – Prof. dr sc. Vanja Bašić Kes
13,30-15 Rizični čimbenici žene vs. muškarci – Prof. dr sc. Diana Muačević-Katanec

Srijeda 7. ožujka 2018.
9.00-9.45 Neuroradiologija u procjeni ishemijskog oštećenja mozga – Doc. Dr sc. Dijana Zadravec
9.50-11.20 Obojeni dopler vertebralnih i potključnih arterija- izvođenje pretrage, normalni i patološki nalazi – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
11.30-12.20 Disekcija kraniocervikalnih arterija – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
12,30-13,15 Vaskulitisi i neaterosklerotske vaskulopatije kao uzroci neuroloških bolesti – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
13,15-14,00 Primjena ultrazvuka u jedini intenzivne srkbi – Prof. dr sc. Branko Malojčić
14,00-15 Vježbe i videoprezentacija

Četvrtak 8. ožujka 2018.
9-9,45 EKG i ehokardiografija u neurologiji – Prof. dr Diana Delić Brkljačić
9.50-10.35 Čimbenici rizika za disekciju kraniocervikalnih arterija – Prof. dr A. Lovrenčić-Huzjan
10,45-11,30h Markeri ranih cerebrovaskularnih promjena, debljine intima-medija kao surogatni marker ateroskleroze – Prim. Dr sc. M. Bosnar Puretić
11,45-14 Vježbe i videoprezentacije
14,15-15 Neuroradiološke intervencije nad karotidnim arterijama – Prof. dr sc. Vinko Vidjak

Petak 9. ožujka 2018.
9.00-9.45 Neuroradiološka procjena karotidne bolesti – Dr. sc. Dr Saša Schmidt.
9.50-10.35 Karotidna bolest kao uzrok kognitivnih poremećaja – Prim. dr sc. Irena Martinić Popović
10,35-11,20 Karotidna bolest kao rizik za ishemijsku bolest mozga– Prof. dr sc.Arijana Lovrenčić-Huzjan
11,35—12,20 TIA-Klinička prezentacija – Prof. dr sc. Arijana Lovrečić-Huzjan
13-13,45 Karotidna bolest – kirurško liječenje – Prof. dr Ivo Lovričević
14-14,45 Preporuke za probir bolesnika s asimptomatskom karotidnom stenozom – Prim. Dr sc. Marijana Bosnar Puretić

U subotu 10. 3.2018 od 9-19h i svakodnevno od 5.3. do 9.3.2018. od 15-20h vježbe na aparatu s mentorom

DOPLER SONOGRAFIJA INTRAKRANIJSKE CIRKULACIJE

Ponedjeljak 12. ožujka 2018.
9.00-9.45 Transkranijski dopler – Akademkinja Vida Demarin
9,45-10,30h Funkcijski TCD – Akademkinja Vida Demarin
10,45-11,30h Procjena vazoreaktivnosti upotrebom indeksa zadržavanja zraka – Prof. dr Iris Zavoreo
11,45-12,30h Procjena vazoreaktivnosti stražnje moždane moždane arterije na stimulaciju svjetom i primjena u okluzivnoj bolesti – Prim. Dr. sc. Marijana Bosnar Puretić
12,30-13,15h Osobitosti stražnjeg moždanog krvotoka– Doc. dr Marina Roje Bedeković
13,30-15h Mjerenje endotelijske disfunkcije TCD-om – Doc. dr sc. Janja Pretnar Oblak

Utorak 13. ožujka 2018.
9-9,45h Fuzija transkranijske sonografije i strukturalnog slikovnog prikaza- Prof. dr sc. Branko Malojčić
9,50-10,35h Endovaskularno liječenje akutnog ishemijskog moždanog udara – Dr Vladimir Kalousek
10,45- 11,30h Primjena transkranijske sonografije u prikazu moždanog parenhima – Dr Mislav Budišić
11,40-12,25h Primjena transkranijskog doplera u praćenju vazospazma – Dr Mislav Budišić
13,00-15,00h Transkranijska bojom kodirana doplerska sonografija u neuropedijatriji – Doc. Dr sc. Vlasta Đuranović

Srijeda 14. ožujka 2018.
9-9,45h Neurokirurški pristup u liječenju poremećaja intrakranijske cirkulacije – Prof. dr sc. Krešimir Rotim, dr sc. Marta Borić
9,50-10,35h Endovaskularno liječenje krvožilnih tvorbi – Dr Branimir Čulo
10,45-11,30h Intrakranijska ateroskleroza – Prim. Dr sc. Višnja Supanc
11,40-12,25h Transkranijska dopler sonografija – monitoriranje embolijskih signala – Prim. Dr. sc. Marijana Bosnar Puretić
12,30-15h Primjena obojenog doplera u prikazu Willisovog kruga i vertebrobazilarnog sliva – Prof. Dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan

Četvrtak 15. ožujka 2018.
9-9,45h Važnost detekcije otvorenog foramena ovale (PFO) – Akademkinja Vida Demarin
9,50-11,25h Sonografija ovojnice optičkog živca u procjeni intrakranijskog tlaka – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
11,30-12,15h Transkranijski dopler u praćenju i pospješivanju rekanalizacije moždanog udara – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
12,30-13,15 Primjena transkranijskog doplera u dijagnostici moždane smrti– Prof. Dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
13,30-15h Demoseminar

Petak 16. ožujka 2018.
9-9,45h Tromboza venskih sinusa – Prof. dr sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan
9,50-10,35h Vaskularni vertigo – Doc. dr sc. Marina Roje Bedeković
10,45-11,30 Disekcije intrakranijskih arterija – Prof. dr Arijana Lovrenčić-Huzjan
11,30-12,15 Seminar: Nalazi transkranijskog doplera u promjenama intrakranijskog tlaka i u promjenama sistemskog krvnog tlaka
13-15h Okrugli stol: Primjena neurosonoloških metoda u diferencijalnog obradi neuroloških bolesnika

U subotu 17.3.2018. od 9-19h i svakodnevno od 12.3.-16.3.2018. of 15-19h vježbe na ultrazvučnom aparatu uz mentora

Pristupnice dostaviti na:

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite do 9. listopada 2017. na adresu:

KBC ZAGREB – REBRO
Klinika za neurologiju
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže ili dr. Andreja Bujan Kovač
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
ili na fax 01 2376 021
ili na e-mail: abujankovac@gmail.com

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Kontakt i obavijesti:

Ostale napomene:

Vinogradska 29, Zagreb

5. do 16. ožujka 2018. godine

Cijena svakog pojedinog tečaja prve kategorije s individualnom edukacijom je 5.000 kn, a za polaznike oba tečaja s obje individualne edukacije je 8.000 kn

Uplatu možete učiniti na žiro račun KBC “Sestre milosrdnice” HPB IBAN HR3123900011100416104, poziv na broj 91121281
SWIFT HPB2HR2X
OIB 84924656517
Molim navesti ime i prezime polaznika.
Prilikom dolaska na tečaj molimo predočiti uplatnicu.

01-3787752 (Prof. Dr A. Lovrenčić-Huzjan)
arijana.huzjan@gmail.com
Molimo ispunite pristupnicu!

ISPIT (TEST, USMENI, PRAKTIČNI)
Na ispit polaznik treba donijeti dokumentiranih 300 pregleda ekstrakranijske i 100 pregleda intrakranijske cirkulacije.