ORGANIZATORI:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za neurologiju
Klinika za neurologiju
Kliničkog bolničkog centra Zagreb
HRVATSKO DRUŠTVO ZA EEG I KLINIČKU
NEUROFIZIOLOGIJU HLZ u suradnji s
Udrugom NeurorehabilitacIJA

VRSTA TEČAJA:

poslijediplomski tečaj I. kategorije
Multidisciplinarnost u svakodnevnoj praksi

PREDAVAČI:

1. Marica Arbanas, bacc.med.tech., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
2. Dr. Danira Bažadona, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
3. Nikolina Hederić, bacc.med.tech., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
4. Andreja Horvat, bacc.med.tech., Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
5. Irena Karas, dipl.inž.preh.tehnologije, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
6. Jasminka Marinić, magistra sestrinstva, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
7. Dr. Pave Markoš, internist, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
8. Valentina Mrnjec, magistra sestrinstva, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
9. Natalia Palac, bacc. physioth., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
10. Maja Pavković, bacc.med.tech., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
11. Doc.dr.sc. Ratko Prstačić, otorinolaringolog, Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, KBC Zagreb
12. Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković, neurolog, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
13. Dr. Katarina Starčević, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
14. Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender, nutricionist, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Zagreb
15. Dinah Vodanović, magistra logopedije, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb
16. Dražena Vrdoljak, bacc.med.tech., Klinika za neurologiju, KBC Zagreb

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 6. tečaj I. kategorije u organizaciji Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb i udruge „Neurorehabilitacija i ja“ pod nazivom:
Multidisciplinarnost u svakodnevnoj praksi
„Praktičan pristup bolesniku s teškoćama hranjenja i gutanja/ disfagije“.
Tečaj s navedenom tematikom vezanom uz smetnje hranjenja i gutanja kod bolesnika kao takav se održava po drugi puta u Hrvatskoj, a sadržajno je koncipiran multidisciplinarno, uz naglasak na najnovija znanstveno stručna saznanja, vlastita iskustva i praksu kako u dijagnostici tako i u području neurorehabilitacije.
Stoga srdačno pozivamo naše kolege svih struka medicinskog područja djelovanja da nam se pridruže prilikom održavanja tečaja.

Nadamo se Vašem sudjelovanju na tečaju

PROGRAM:

08:30-09:00 Upis i registracija
09:00-09:15 Pozdravna riječ voditelja
09:15-09:45 Z. Poljaković: Uvod u disfagiju iz neurološke perspektive
09:45-10:15 J. Marinić: Procjena mogućnosti unosa hrane i tekućine neurološkog bolesnika – sestrinski pregled i probir
10:15-10:30 R. Prstačić: Endoskopska vizualizacija akta gutanja, kako izgleda tiha aspiracija
10:30-11:00 M. Arbanas i D. Vrdoljak: Indikacije za uvođenje i sestrinski protokol njege bolesnika s nazogastričnom sondom
11:00-11:15 Diskusija
11:15-11:45 Pauza za kavu
11:45-12:15 D. Vodanović: Dijagnostika disfagija u skladu sa stručnim i znanstvenim kriterijima
12:15-12:45 V. Mrnjec i M. Pavković: Implikacije sustavnog uvođenja higijene oralne šupljine
12:45-13:15 P. Markoš: Perkutana gastrostoma – zašto, kada i kako
13:15-13:45 D.Vranešić Bender i Irena Karas: Uloga nutritivnog tima u disfagijama i primjene smjernica nutritivne intervencije
13:45-14:00 Diskusija
14:00-14:45 Pauza za ručak
14:45-15:15 D. Vodanović: Enteralna prehrana u bolesnika sa disfagijom, preporuke i naša klinička praksa
15:15-15:30 Pozvano predavanje
15:30-15:45 A. Horvat: Protokol sestrinske njege i hranjenja bolesnika s PEG-om ili jejunostomom
15:45-16:00 N. Palac: Kognitivne prilagodbe u pristupu bolesniku te pozicioniranje tijekom aktivnosti hranjenja
16:00-16:30 D. Vodanović: Terapijski pristupi teškoćama unosa hrane i tekućine. Prilagodbom do prevencije
16:30-16:45 D. Bažadona: Prednosti i nedostaci nazogastrične sonde. Kada, koliko i kako dalje?
16:45-17:00 N. Hederić: Višedimenzionalna uloga sestre u procesu hranjenja bolesnika s teškoćama hranjenja i gutanja
17:00-17:15 K.Starčević: Prikaz hrvatskih smjernica za prepoznavanje, dijagnostiku i terapiju neurogene orofaringealne disfagije
17:15-17:30 Diskusija
17:30-17:45 Pismena provjera znanja