ORGANIZATORI:

ORGANIZATORI

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine
Klinika za neurologiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Hrvatsko neurološko društvo
Udruga za istraživanje poremećaja spoznajnih funkcija i pokreta

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

PREDAVAČI:

Doc dr. sc. Nataša Klepac
Doc dr. sc. Marijana Braš
Prof. dr. sc. Damir Petravić

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na tečaj trajne edukacije koji organiziramo 20 listopada 2017. godine u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine, Šalata 4.
Tečaj naziva „Palijativna medicina u neurologiji ” osmislili smo s namjerom naglašavanja orijentacije ovog tečaja k svakodnevnoj praktičkoj primjeni palijativne medicine u neurologiji.
Predavanja su multidisciplinarna i obuhvatiti će različita područja neurologije uključivši neurodegenerativne bolesti, cerebrovaskularnu problematiku, neuromusklarne bolesti, bol i drugu čestu neurološku kazuistiku.
Polaznici će steći znanje o komunikacijskim vještinama koje su neophodne za uspješno liječenje bolesnika te uspješnu suradnju s njihovim obiteljima.
Tečaj je koncipiran tako da polaznicima pruži teoretsku i praktičnu podlogu za kompetentno zbrinjavanje neuroloških bolesnika u cilju unapređenja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji.

Radujem se unaprijed skorom susretu!

Nataša Klepac, Marijana Braš i Damir Petravić

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Pristupnice dostaviti na:

Ostale napomene:

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, Šalata 4, 10000 Zagreb

20.listopad 2017.

550,00 Kn

HR8423400091110024619  – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15151 s naznakom »tečaj Palijativna medicina u neurologiji».

e-mail: natasaklepac@gmail.com ili na fax: 01/ 23 88 784

Molimo donijeti uplatnicu kao dokaz o uplati.