ORGANIZATORI:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za neurologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju
Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju
Hrvatska liga protiv epilepsije
Hrvatska udruga za epilepsiju
Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima „SPES“

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Voditelj tečaja:

Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici,

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete na poslijediplomskom tečaju “Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom“ koji će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. listopada 2017. godine.

Epilepsija je jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti karakterizirana specifičnom i raznolikom etiologijom te kliničkom fenomenologijom, koja predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem. U današnje vrijeme, zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularno-genetskih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, svjedočimo da se ta bolest u više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, a u bolesnika refrakternih na istu neurokirurškim metodama liječenja. U ovom kliničkom entitetu jako je bitna uloga multidisciplinarnog tima stručnjaka koji uključuje, uz neurologe-epileptologe, neuroradiologe, specijaliste nuklearne medicine, neurokirurge,neuropedijatre, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, liječnike obiteljske medicine, socijalne radnike, biomedicinske inženjere, neuropatologe, specijaliste fizikalne medicine, logopede, te ostale specijaliste i eksperte ovisno o kazuistici.
Nastavno na navedeni multidisciplinarni pristup bolesniku s epilepsijom koncipiran je i program predavanja i seminara ovog tečaja. Pritom će se naglasak staviti na specifičnosti u klasifikaciji i kliničkoj slici generaliziranih i fokalnih epilepsija, potonjih u uskoj svezi s funkcijskom neuroanatomijom moždane kore, a s obzirom na navedeno i dijagnostičke algoritme, te diferencijalno dijagnostičke dileme. Biti će prikazane najnovije terapijske smjernice u bolesnika s epilepsijom i epileptičnim statusom, najnovije smjernice predoperativne obrade i neurokirurškog liječenja bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, te posebnosti liječenja pojedinih skupina bolesnika (razvojna dob, žene, trudnice, bolesnici s komorbiditetima, posttraumatskom epilepsijom). U sklopu tečaja održati će se i rad u grupama s prikazima slučajeva bolesnika s fokalnom i generaliziranom epilepsijom obrađenih i liječenih u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju.

Zahvaljujemo se svim pozvanim predavačima iz suradnih ustanova na marljivoj pripremi predavanja, prikazu vlastitih iskustava te pisanju tekstova za prateći priručnik. Zahvaljujemo se svim djelatnicima, neurofiziološkim tehničarima, biomedicinskim inženjerima i medicinskim sestrama Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsiju, na dugogodišnjem angažmanu i sveobuhvatnom pristupu bolesnicima s epilepsijom koji će biti prikazani na ovom tečaju.

Nadamo se i vjerujemo da će Vam spoznaje i iskustva prikazana na tečaju biti od pomoći u dijagnostici i liječenju bolesnika s epilepsijom u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Liječnici Centra za epilepsiju Klinike za neurologiju Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb

PROGRAM:

8:00-8:30 Registracija sudionika
8:30-8:35 Uvodna riječ
8:35-9:00 Goran Šimić: Funkcijska neuroanatomija moždane kore
9:00-9:25 Željka Petelin Gadže: Klinička semiologija fokalnih napadaja
9:25-9:50 Nina Barišić, Branka Bunoza: Genetski uzrokovane epileptičke encefalopatije razvojne dobi
9:50-10:15 Milan Radoš: Neuroradiološka dijagnostika epilepsija
10:15-10:40 Ratimir Petrović: Nuklearno-medicinsko funkcijsko oslikavanje mozga u dijagnostici epilepsija
10:40-11:00 Diskusija
11:00-11:20 Pauza
11:20-11:45 Vlatko Šulentić: Predoperativna obrada malformacija kortikalnog razvoja
11:45-12:10 Silvio Bašić: Uloga SEEG-a u predoperativnoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
12:10-12:35 Davor Sporiš: Liječenje epilepsije u žena i muškaraca: da li postoji razlika?
12:35-13:00 Snježana Miškov: Posebnosti liječenja trudnica oboljelih od epilepsije
13:00-13:25 Zdravka Poljaković: Dijagnostički i terapijski algoritam kod bolesnika u refrakternom i superrefrakternom epileptičnom statusu
13:25-13:50 Goran Mrak: Neurokirurško liječenje epilepsija
13:50-14:10 Diskusija
14:10-14:40 Pauza
14:40-15:05 Bruno Baršić: Encefalitički sindrom
15:05-15:30 Ervina Bilić: Epilepsije u EMNG laboratoriju
15:30-15:55 Ivan Bielen: Posttraumatska epilepsija
15:55-16:20 Sibila Nanković: Psihogeni ne-epileptični napadaji
16:20-16:45 Fran Borovečki: Kognitivni poremećaji u bolesnika s epilepsijom
16:45-17:00 Diskusija
17:00-17:25 Ivana Čajić, Željka Petelin Gadže: Pristup bolesniku s generaliziranom epilepsijom
17:25-17:50 Andreja Bujan Kovač, Željka Petelin Gadže: Pristup bolesniku s fokalnom epilepsijom
18:00 Pismena provjera znanja i evaluacija tečaja

Pristupnice dostaviti na:

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju (u privitku) molimo pošaljite do 9. listopada 2017. na adresu:

KBC ZAGREB – REBRO
Klinika za neurologiju
Prof.dr.sc. Željka Petelin Gadže ili dr. Andreja Bujan Kovač
Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
ili na fax 01 2376 021
ili na e-mail: abujankovac@gmail.com

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Ostale napomene:

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku ikomunikacijske vještine, Šalata 4, Zagreb
13. listopada 2017. godine
300,00 Kn
HR8423400091110024619  – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15219 i naznakom za tečaj “Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom”.
Molimo donijeti uplatnicu kao dokaz o uplati.