Vaskularni kognitivni poremećaji, vaskularna demencija i Alzheimerova bolest

ORGANIZATORI:

Sveučilište u Zagrebu Medicinki fakultet
Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine
Klinika za neurologiju
Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolesti i psihijatriju starije životne dobi

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Voditelj tečaja:

Doc dr. sc. Nataša Klepac
Prof. dr. sc. Fran Borovečki

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na poslijediplomski tečaj koji organiziramo 21. travnja 2017., u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine, Šalata 4.
Tečaj naziva „Praktičan pristup bolesniku s demencijom ” osmislili smo s namjerom naglašavanja orijentacije ovog tečaja k svakodnevnoj praktičnoj primjeni novih saznanja iz područja kognitvne neurologije.

Predavanja su multidisciplinarna i obuhvatiti će različita područja uključivši prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje i zbrinjavanje bolesnika s vaskularnim kognitivnim poremećajem, vaskularnom demencijom i Alzheimerovom bolesti. Polaznici će steći znanje o komunikacijskim vještinama koje su neophodne za uspješno liječenje bolesnika te uspješnu suradnju s njihovim obiteljima.
Tečaj je koncipiran tako da polaznicima pruži teoretsku i praktičnu podlogu za kompetentno zbrinjavanje neuroloških bolesnika u cilju unapređenja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji.

Radujem se unaprijed skorom susretu!

Nataša Klepac, Fran Borovečki

Pristupnice dostaviti na:

Dostavite na adresu:

Nataša Klepac
Klinika za neurologiju
Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb
ili tel/ fax: 01/ 23 88 784, ili e-mail: natasaklepac@gmail.com

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Ostale napomene:

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, Šalata 4, 10000 Zagreb

21. travanj 2017.

400,00 kn

HR8423400091110024619  – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15182 s naznakom »tečaj Praktičan pristup bolesniku s demencijom».

Molimo donijeti uplatnicu kao dokaz o uplati.