Frontemporalna demencija i Alzheimerova bolest

ORGANIZATORI:

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine
Klinika za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravlja za kognitivnu neurologiju i neurofiziologiju
Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolesti i psihijatriju starije životne dobi

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Voditelj tečaja:

Doc dr. sc. Nataša Klepac
Prof. dr. sc. Fran Borovečki

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na poslijediplomski tečaj koji organiziramo 20. svibnja 2016., u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacije vještine, Šalata 4.
Tečaj naziva „Praktičan pristup bolesniku s demencijom ” osmislili smo s namjerom naglašavanja orijentacije ovog tečaja k svakodnevnoj praktičnoj primjeni novih saznanja iz područja kognitvne neurologije.
Predavanja su multidisciplinarna i obuhvatiti će različita područja uključivši prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje i zbrinjavanje bolesnika s frontotemporolobarnim demencija i Alzheimerovom bolesti.
Polaznici će steći znanje o komunikacijskim vještinama koje su neophodne za uspješno liječenje bolesnika te uspješnu suradnju s njihovim obiteljima.
Tečaj je koncipiran tako da polaznicima pruži teoretsku i praktičnu podlogu za kompetentno zbrinjavanje neuroloških bolesnika u cilju unapređenja kvalitete života bolesnika i njihovih obitelji.

Radujem se unaprijed skorom susretu!

Nataša Klepac, Fran Borovečki

PROGRAM:

8:00-8:30 Registracija sudionika
8:30-8:35 Uvodna riječ
8:35-9:00 Goran Šimić: Funkcijska neuroanatomija moždane kore
9:00-9:25 Željka Petelin Gadže: Klinička semiologija fokalnih napadaja
9:25-9:50 Nina Barišić, Branka Bunoza: Genetski uzrokovane epileptičke encefalopatije razvojne dobi
9:50-10:15 Milan Radoš: Neuroradiološka dijagnostika epilepsija
10:15-10:40 Ratimir Petrović: Nuklearno-medicinsko funkcijsko oslikavanje mozga u dijagnostici epilepsija
10:40-11:00 Diskusija
11:00-11:20 Pauza
11:20-11:45 Vlatko Šulentić: Predoperativna obrada malformacija kortikalnog razvoja
11:45-12:10 Silvio Bašić: Uloga SEEG-a u predoperativnoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom
12:10-12:35 Davor Sporiš: Liječenje epilepsije u žena i muškaraca: da li postoji razlika?
12:35-13:00 Snježana Miškov: Posebnosti liječenja trudnica oboljelih od epilepsije
13:00-13:25 Zdravka Poljaković: Dijagnostički i terapijski algoritam kod bolesnika u refrakternom i superrefrakternom epileptičnom statusu
13:25-13:50 Goran Mrak: Neurokirurško liječenje epilepsija
13:50-14:10 Diskusija
14:10-14:40 Pauza
14:40-15:05 Bruno Baršić: Encefalitički sindrom
15:05-15:30 Ervina Bilić: Epilepsije u EMNG laboratoriju
15:30-15:55 Ivan Bielen: Posttraumatska epilepsija
15:55-16:20 Sibila Nanković: Psihogeni ne-epileptični napadaji
16:20-16:45 Fran Borovečki: Kognitivni poremećaji u bolesnika s epilepsijom
16:45-17:00 Diskusija
17:00-17:25 Ivana Čajić, Željka Petelin Gadže: Pristup bolesniku s generaliziranom epilepsijom
17:25-17:50 Andreja Bujan Kovač, Željka Petelin Gadže: Pristup bolesniku s fokalnom epilepsijom
18:00 Pismena provjera znanja i evaluacija tečaja

Pristupnice dostaviti na:

Pristupnice dostavite na adresu:

Natalia Palac
Klinika za neurologiju
Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb
ili tel/ fax: 01/ 23 88 784,
ili e-mail: nataliapalac@gmail.com

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Ostale napomene:

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine, Šalata 4, Zagreb

20. svibnja 2016. godine

400,00 Kn

HR8423400091110024619  – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

15182 i naznakom za tečaj “Praktičan pristup bolesniku s demencijom”.

Molimo donijeti uplatnicu kao dokaz o uplati.