ORGANIZATORI:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za epilepsiju
Hrvatsko društvo za EEG i kliničku neurofiziologiju HLZ
Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima „SPES“

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Voditelj tečaja:

Prof. dr. sc. Sanja Hajnšek
Doc. dr. sc. Željka Petelin Gadže

UVODNA RIJEČ:

Poštovane kolegice i kolege,

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete na poslijediplomskom tečaju „Progresivne mioklone epilepsije“ koji će se održati 13.03.2015. god. u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Tijekom održavanja tečaja naglasak predavanja i seminara će se staviti na specifičnosti u kliničkoj slici progresivnih mioklonih epilepsija, diferencijalno dijagnostičke dileme, specifičnosti u dijagnostičkom algoritmu s posebnim osvrtom na molekularno genetsku analizu korištenjem naprednih genomskih tehnologija poput sekvenciranja slijedeće generacije, te patohistološku analizu bioptičkih materijala perifernih živaca, mišića i žlijezda znojnica.
Također će biti prikazane terapijske mogućnosti – medikamentozne, neurokirurške, te dijetalne mjere. U sklopu tečaja održati će se i rad u manjim grupama s prikazima slučajeva interesantnih bolesnika s progresivnom mioklonom epilepsijom obrađenih i liječenih u  Referentnom centru Ministarstva zdravlja
Republike Hrvatske za epilepsiju.

S poštovanjem,
Voditeljice tečaja:

Prof. dr. sc. Sanja Hajnšek,
Predstojnica Klinike za neurologiju KBC Zagreb, Pročelnica Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za epilepsiju

Doc. dr. sc. Željka Petelin Gadže

PROGRAM:

8:30-9:00 Registracija sudionika
9:00-9:10 Sanja Hajnšek: Uvodna riječ
9:10-9:40 Salah Omer (London, UK): The clinical and genetic spectrum of the progressive myoclonus epilepsies
9:40-10:10 Sanja Hajnšek: Klinička slika progresivnih mioklonih epilepsija
10:10-10:30 Željka Petelin Gadže: Diferencijalno dijagnostičke dileme kod progresivnih mioklonih epilepsija
10:30-10:50 Diskusija
10:50-11:20 Pauza za kavu
11:20-11:40 Sibila Nanković: Značaj video-EEG monitoriranja kod bolesnika s progresivnom mioklonom epilepsijom
11:40-12:00 Fran Borovečki: Važnost molekularno genetske analize u bolesnika s progresivnom mioklonom epilepsijom
12:00-12:20 Kamelija Žarković, Antonia Jakovčević: Značaj patohistološke dijagnostike u bolesnika s progresivnom mioklonom epilepsijom
12:20-12:40 Vlatko Šulentić: Farmakoterapijski pristup kod progresivnih mioklonih epilepsija
12:40-13:00 Ivana Čajić: Druge terapijske opcije kod progresivnih mioklonih epilepsija
13:00-13:20 Diskusija
13:20-14:20 Pauza za ručak
14:20-16:00 Sanja Hajnšek, Željka Petelin Gadže, Sibila Nanković, Vlatko Šulentić, Ivana Čajić, Andreja Bujan Kovač: Seminarski radovi u grupama – prikazi bolesnika s progresivnom mioklonom epilepsijom, uz poseban osvrt na dijagnostičke strategije i primijenjenu terapiju
16:00-16:20 Pauza za kavu
16:20-17:00 Pismeni ispit i evaluacija tečaja

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

Ostale napomene:

Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21, Zagreb

13. ožujka 2015. godine

Nema kotizacije.

Tečaj je bodovan prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore:
Aktivno sudjelovanje: 13 bodova.
Pasivno sudjelovanje: 11 bodova.

Tečaj je također vrednovan kao poslijediplomski tečaj I kategorije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Broj ECTS bodova: 1.2.