ORGANIZATORI:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb“, KBC „Zagreb“
Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Hrvatsko neurološko društvo
Hrvatska liječnička komora
Hrvatski liječnički zbor

VRSTA TEČAJA:

Tečaj I kategorije

Voditelj tečaja:

Prof. dr. sc. Ervina Bilić
Prof. dr. sc. Marija Žagar

UVODNA RIJEČ:

Dragi suradnici, kolege i prijatelji,

Neuromuskularne bolesti obuhvaćaju značajno područje neurologije a temeljem patofiziološke podloge, molekularnogenetičke analize ili različitosti fenotipa možemo reći da postoje tisuće različitih bolesti. Međitim, iako brojeći nozološke entitete možemo nabrojati veliki broj ovih bolesti, neke od neuromuskularnih bolesti svojom pojavnošću, mogućnostima dijagnostike i liječenja ili prevalencijom imaju iznimno veliki značaj u svakodjevnom radu neurologa, fizijatra, liječnika obiteljske medicine i liječnika drugih specijalnosti.

Cilj koji nas je vodio u pripremi ovog tečaja iz neuromuskularnih bolesti, jest približiti sudioncima tečaja nove spoznaje, prije svega mogućnosti liječenja, čestih neuromuskularnih bolesti. Pokušavajući sastaviti raspored predavanja i odabrati teme za ovaj tečaj vodili smo se učestalošću neke bolesti ali i važnošću njenog ranog prepoznavanja i liječenja.

Ovo će biti osmi tečaj iz neuromuskularnih bolesti i njime nastavljamo niz tečajeva namijenjenih unapređenju postojećih i usvajanju novih teorijskih i praktičnih znanja u liječenju i dijagnostici bolesti perifernog živčanog sustava.
I za ovaj tečaj, kao i za prethodne tečajeve, planiramo izdati priručnik u biblioteci „Priručnici stalnog medicinskog usavršavanja“ u izdanju Medicinske naklade, koji će sadržavati sva predavanja s terapijskim i dijagnostičkim smjernicama i opisom dijagnostičkih tehnika u cijelosti. Dosadašnji tečajevi su bili vrlo dobro ocijenjeni od strane sudionika i to nam je poticaj da nastavimo s organizacijom ovih tečajeva.

Veselimo se Vašem dolasku, zajedničkom druženju i usvajanju novih znanja!
Ervina Bilić i Marija Žagar

PROGRAM:

8:30-9:00 Upis polaznika i registracija
9:00-9:10 Pozdrav sudionika, uvodna riječ Prof.dr.sc. Marija Žagar
9:10-9:30 Histologija i embriologija perifernog živca Prof.dr.sc.Davor Ježek
9:30-10:00 Klinički pregled neuromuskularnog bolesnika Prof.dr.sc. Marija Žagar
10:00-10:30 Mogućnosti etiopatogenetskog liječenja dijabetičke i drugih stečenih polineuropatija Prof.dr.sc.Ervina Bilić
10:30-11:00 Diferencijalna dijagnoza češćih nasljednih neuropatija i miopatija Prim.dr.sc. Zoran Mitrović

11:00-11:30 Pauza

11:30-12:00 Sindrom karpalnog tunela Prim. dr.sc.Sandra Vučković Rebrina
12:00-12:30 Kirurško liječenje sindroma karpalnog tunela Prof.dr.sc.Domagoj Delimar
12:30-13:00 Poremećaji gutanja i nutritivnog statusa neuromuskularnih bolesnika Prof.dr.sc.Ervina Bilić
13:00-13:30 Diferencijalna dijagnoza peronealne pareze Prim.mr.sc.Davorka Vranješ

13:30-14:00 Pauza

14:00-14:30 Miozitis Prof.dr.sc.Branimir Anić
14:30-15:00 Toksične miopatije Prof.dr.sc.Marija Žagar
15:30-16:00 Neurokirurg u liječenju boli: neuromodulacijsko liječenje neuropatske boli Dr. Andrej Desnica
16:00-16:30 Bellova pareza Prof.dr.sc.Ervina Bilić
16:30-17:00 Fizikalna terapija i rehabilitacija u bolesnika s Bellovom parezom Doc.dr.sc. prim.Ida Kovač
17:00-17:20 Rasprava
17:20-18:00 Pismena provjera znanja i evaluacija tečaja

Pristupnice dostaviti na:

Prijavu za sudjelovanje u simpoziju molimo pošaljite na adresu:

Milica Jug, vft.
KBC Rebro – Klinika za neurologiju
EMNG laboratorij
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
ili na e-mail adrese: ervina.bilic@mef.hr, predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

IBAN za uplatu:

Poziv na broj:

Ostale napomene:

Edukacijski centar KBC Rebro, Kišpatićeva 12
Dvorana Botteri

11. travnja 2014. godine

600 kn za specijaliste i 300 za specijalizante.
Nema kotizacije za umirovljene liječnike.

HR8423400091110024619  – Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
15195 i naznakom za tečaj “Najčešće neuropatije i miopatije”.

Polaznike koji kotizaciju uplate na žiro račun molimo da prilože platnicu ili presliku tijekom registracije polaznika.
Kotizaciju nije moguće plaćati gotovinom prilikom registracije.

Tečaj je bodovan bodovima Hrvatske liječničke komore: za slušače 10 bodova, za predavače 12 bodova.
Tečaj je bodovan u sustavu ECTS bodova s 1.1 bodom