ORGANIZATORI:

Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet Klinika za neurologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva i Socijalne skrbi RH za neuromuskularne bolesti
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju

VRSTA TEČAJA:

Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I kategorije

Voditelj tečaja:

Doc. dr. sc. Ervina Bilić
Doc. dr. sc. Marija Žagar

UVODNA RIJEČ:

Neuropatija obuhvaća stečene i nasljedne bolesti perifernih živaca a u kliničkoj slici često ima značajnu komponentu akutne ili kronične boli. Kako je u neuropatiji oštećen sam živčani sustav kronična bol ima vrlo često nociceptivnu i neuropatsku komponentu.
U dijagnostici i liječenju bolne neuropatije došlo je do značajnih pomaka unatrag desetak godina i na raspolaganju su nam nove neurofiziološke i neuroradiološke tehnike koje omogućuju vizualizaciju različitih struktura perifernog živčanog sustava i objektivizaciju njihove aktivnosti. U dijagnostičkom smislu smo bogatiji i za nove uređaje kojima možemo ocijeniti i mjeriti bol i osjet temperature i na taj način proširiti dijagnostiku tzv. neuropatija tankih vlakana, čiji je najvažniji predstavnik bolna dijabetička neuropatija. Dostupni su nam i novi lijekovi za liječenje boli uzrokovane neuropatijom a poseban je farmakoterapijski izazov liječenje boli u starijoj životnoj dobi.
Sve navedeno nas je potaklo da ovogodišnji, peti po redu, tečaj iz neuromuskularnih bolesti posvetimo kroničnoj boli u neuropatiji s ciljem standardizacije dijagnostičkih i terapijskih algoritama u bolesnika.
U okviru panel diskusije na kraju tečaja cilj nam je, između ostalog, interdisciplinarnim pristupom dogovoriti indikacije za uporabu navedenih uređaja u svakodnevnom radu te dogovoriti suradnju s centrima u Republici Hrvatskoj koji također imaju značajan broj bolesnika i manje dijagnostičke mogućnosti. Glavna tema okruglog stola će biti: dijagnostičke i terapijske smjernice u bolnom sindromu uzrokovanom oštećenjem perifernih živaca.
Cilj ovog tečaja je omogućiti skupni sažeti prikaz novosti koje su vezane za kliničku sliku, dijagnostičke postupke i liječenje bolne neuropatije.
Tečaj je primarno namijenjen neurolozima no veći dio sadržaja zasigurno će biti od interesa za ortopede, sudske vještake, traumatologe, anesteziologe, neurokirurge i fizijatre.

Veselimo se Vašem dolasku, zajedničkom druženju i usvajanju novih znanja!

PROGRAM:

08:30-09:00 Upis polaznika i registracija
09:00-09:10 Uvod Doc.dr.sc.M. Žagar
09:10-09:25 Histologija i embriologija perifernog živčanog sustava Prof.dr.sc.D. Ježek
09:25-09:45 Anatomska i patofiziološka osnova boli Dr. G. Ivkić
09:45-10:15 Bolne fokalne i autoimune neuropatije: klinički i EMNG nalaz Doc.dr.sc.M. Žagar
10:15-10:45 Fibromialgija. Kompleksni regionalni bolni sindromi (CRPS) Doc.dr.sc.E. Bilić

Pauza za kavu i odmor 10:45-11:10 PREZENTACIJA RADA NA UREĐAJIMA ZA ANALIZU OSJETA BOLI, TEMPERATURE I VIBRACIJE

11:10-11:30 Nasljedne bolne neuropatije Prim. mr.sc.Z. Mitrović
11:30-11:50 Bolna dijabetička neuropatija Mr.sc.M. Zmajević Schönwald
11:50-12:20 Neuropatska podloga križobolje. Farmakoterapijske smjernice. Doc.dr.sc.E. Bilić

Ručak 12:20-13:15

13:15-13:40 Bolne pleksopatije Prim. mr.sc.D. Vranješ
13:40-14:00 MR dijagnostika živčanih korijenova i pleksusa Dr.sc.G. Pavliša
14:00-14:20 Kirurško liječenje ozljeda perifernih živaca Doc.dr.D Mijatović

Pauza za kavu i odmor 14:20-15:00 PREZENTACIJA RADA NA UREĐAJIMA ZA ANALIZU OSJETA BOLI, TEMPERATURE I VIBRACIJE

15:00-15:25 Konzervativno liječenje bolesnika s neuropatijom-fizikalna terapija Prim. dr.sc.I. Kovač
15:25-15:50 Akupunktura u liječenju kronične boli uzrokovane oštećenjem perifernih živaca Dr. T Kukin
15:50-16:20 Panel rasprava
16:20-17:00 Pismena provjera znanja

Pristupnice dostaviti na:

Pristupnice za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite na adresu:
Milica Jug, vft.
KBC Rebro – Klinika za neurologiju
EMNG laboratorij
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
ili na fax. 01/23-88-266

Mjesto:

Datum:

Kotizacija:

Ostale napomene:

Edukacijski centar Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb (dvorana Hahn) KBC Rebro, Kišpatićeva 12

15. travnja 2011. godine

600kn za specijaliste i 200kn za specijalizante.

Polaznike koji kotizaciju uplate na žiro račun molimo da prilože uplatnicu ili presliku tijekom registracije polaznika.
Tečaj je bodovan evropskim sustavom bodova ECTS i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore.